خانه ی موقتی

یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

خانه ی موقتی

یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

خانه ی موقتی

بـسْـمِ اللَّه

طبقه بندی موضوعی
پنجشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۰۷:۰۷ ب.ظ

کارِ دلی

می گوید :

آن که بیشتر عمل می کند مورد نظر نیست

فقط با نیت صادقانه و ترس از خداست که می توان به هدف رسید

باقی بودن بر عمل برای خالص کردن آن از خود عمل مهم تر است

و عمل خالص عملی است که به خاطر آن از کسی جز خدا انتظار مدح وثنا نداشته باشی و نیت از عمل برتر است

عمل همان نیت است...

۹۴/۱۲/۲۰
کوثر متقی