خانه ی موقتی

یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

خانه ی موقتی

یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

خانه ی موقتی

بـسْـمِ اللَّه

طبقه بندی موضوعی
شنبه, ۷ فروردين ۱۳۹۵، ۰۹:۳۵ ق.ظ

قدرت تلقین

می گوید:

از جمله روش های تربیتی مهم برای رسیدن به عادت های خوب ،تلقین است.

تلقین به این معناست که ما خوبی یا بدی کاری را در ذهن و دل ، با خود مرور کنیم تا در اثر تکرارِ این امور، آرام آرام به انجام و یا ترک آن روی آوریم.

در تلقین دو عنصر وجود دارد؛

یکی آگاهی

و دیگری تکرار.

۹۵/۰۱/۰۷
کوثر متقی

نظم