خانه ی موقتی

یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

خانه ی موقتی

یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

هزار خواهش و آیا

هزار پرسش و اما

هزار چون و هزاران چرای بی زیرا

 

هزار بود و نبود

هزار شاید و باید

هزار باد و مباد

 

هزار کار نکرده

هزار کاش و اگر

هزار بار نبرده

هزار بوک و مگر

هزار بار همیشه

هزار بار هنوز ....

 

مگر تو ای همه هرگز

مگر تو ای همه هیچ

مگر تو نقطه ی پایان

بر این هزار خط ناتمام بگذاری

مگر تو ای دم آخر

در این میانه تو

سنگ تمام بگذاری ....

 

قیصر امین پور


بـسْـمِ اللَّه
دل نوشت هایی جهت یاد آوری و تلنگر به خودم واسه درست قدم برداشتن و این که یادم باشه به کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود...

اگه مطالب به دردتون خُرد التــــماس دعـــــا 
اگه هم خوشتون نیومد عذر خواهی بابت حجم دانلودی که ازتون گرفت...
+کوثر متقی نام دوست داشتنی اما مستعار من است ؛ اسم ایده آل و صفت آرمانی.
 +بزرگترین خط قرمز من پیوند دنیای مجازی به دنیای واقعی است پیشاپیش عذر می خوام.
+ان شاء الله بودن هایم مفید باشد
(برکت زیاد بودن نیست؛جاری و مفید بودن است -طوفانی دیگر در راه است/سید مهدی شجاعی)
+
قربة إلی الله :دی