خانه‌ی موقتی

یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

خانه‌ی موقتی

یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

خانه‌ی موقتی

بـسْـمِ اللَّه

یک حرف خوبی نوکِ زبانِ جهان است و هر کار می کند یادش نمی آید چه بود و همین کلافه اش کرده.
نفیسه مرشد زاده

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بنا به دلایلی تصمیم به رمزدار کردن پست های طعم دار گرفتم.اگه رمز را دوست داشتید بفرمایید، تقدیم میشه. :) (رمز برای دوستان و آشنایان یا دوستِ دوستان و آشنایان می باشد)
لطفا بدون اطلاع من رمز پست ها را به دیگران ندهید.

چهارشنبه, بهمن ۱۳۹۹

مِنَتــــــو

منتو که بود و چه کرد؟

منتو در ابتدا شخص مهربانی بود و در حق دیگران مهرهای بسیار می ورزید و لطف های بسیاری روا می داشت اما در ازای آن مهرها،مهر و تشکری دریافت نمی کرد این گونه شد که روز به روز از مهرورزیهایش کاسته شد

ولی از آن جایی که بعضی از آن لطف ها را کسی غیر از او نمی توانست روا دارد باید در سِمَت خود با تمام قوا باقی می ماند.کارها همان کارهای گذشته بود اما دیگر مثل گذشته برایش لذت بخش نبود بلکه طاقت فرسا شده بود این گونه بود که او شروع کرد به رو آوردن تمــــــــــــاااامممم آن کارها

 

با منتو چطور رفتار کنیم؟

لطف و مهربانیش را قدر نهیم تا متوجه شود که ما متوجه می شویم و آن قدر ها که او فکر می کند تعطیل نیستیم.

 

چه کنیم که منتو نشویم؟

کارهای خود را برای اشخاص انجام ندهیم در دلمان با آن بالا سری معامله کنیم

و گاهی فقط و فقط برای داشتن حال خوش خودمان به دیگران مهربورزیم :)

موافقین ۷ مخالفین ۰ ۹۹/۱۱/۰۸
کوثر متقی