قربة إلی الله ای بالا میندازم

 سیال مربوطه!(ترکیبی از خوشبو کننده و وایتکس و جرم زدا ) را روی کاشی ها میریزم

 می سابم و می سابم

و به نظاره می ایستم! مَنیَتم را که در مخلوطی از کف و آب به جایی که باید می رود...


+ اگه این نیت نباشه آدم لای زندگی محو می شه و نابود